promo
VRTEC ZELENA JAMA – EKOVRTEC

V oktobru leta 2012 se je med strokovnimi delavci vrtca pojavila  želja in volja po uresničevanju izobraževanja v smeri varovanja okolja in narave, zdrave prehrane in pozitivnih medsebojnih odnosov. Tako smo se na pobudo ravnateljice Katarine Alič vključili v program Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki.
Ustanovili smo Ekoprogramski odbor vrtca, ki  usmerja okoljsko dejavnost vrtca,  s tem, ko določi cilje in skrbi za vključevanje otrok , zaposlenih, staršev in lokalne skupnosti, načrtuje aktivnosti in izvedbo, spodbuja k izvajanju vsebin s področja naravoslovja in skrbi za povezavo med vrtcem in Ekošolo.
Raziskovanje dreves, živali, rastlin in ustvarjanje iz naravnega materiala  in odpadne embalaže je je imelo v zadnjih dveh letih posebno mesto v življenju in delu v vrtcu. Skupaj z otroki smo si zastavljali vprašanja o hrani, vodi in odpadkih, se pogosto čudili in navduševali. Skrbno smo urejali vrtove in vsak dan znova odkrivali skrivnosti rastlin in njihov pomen v prehrani.
Septembra 2014 nam je bila na nacionalni konferenci koordinatorjev programa Ekošola, v katerega so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole, domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, dijaški domovi in dve fakulteti  podeljena  zelena zastava.

Decembra 2014 smo izpeljali še zadnji korak v pridobivanju naziva Ekovrtec. Zaupali smo otrokom, ki so narisali in povedali za kaj si prizadevamo v našem vrtcu in nastala je Ekolistina vrtca Zelena jama. Podpisali smo jo v prazničnem vzdušju ob druženju otrok, staršev, zaposlenih, predstavnikov lokalnih skupnosti in  Ekošole ter tako tudi uradno postali  Ekovrtec.

Irena Skubic Grabner, eko koordinatorka