Uvajanje otroka

Spoštovani starši!

S publikacijo, ki je pred vami, želimo s pomembnimi informacijami tako vam kot vašim otrokom olajšati prehod iz družinskega v vrtčevsko življenje. Otrokom, ki prvič vstopajo v vrtec, se kar naenkrat odpre nov, njim še neznan svet zato jim v vrtcu omogočamo postopno uvajanje.

Uvajanje otroka v vrtec je različno dolgo, zato se strokovni delavci prilagajamo otroku ob sprotnem sodelovanju z vami, starši. Nove okoliščine otroci različno sprejemajo.

Nekateri med njimi so na začetku nezaupljivi, negotovi, potrebujejo več podpore svojega starša s pogledom ali dotikom, tudi igrače jih na začetku ne pritegnejo, da bi se z njihovo pomočjo pomirili in sami raziskovali, kaj prijetno novega skriva njihova igralnica.

V vrtcu se otrokom trudimo zagotavljati prijetno klimo, razumevati otrokovo neverbalno in verbalno komunikacije ter jim ponujamo različne spodbude na vseh področjih razvoja. Uvajalno obdobje je pomembno iz vidika izmenjave pomembnih dejstev glede potreb in navad otroka, pa tudi različnih skrbi in razmišljanj staršev. Tako gradimo primarno zaupanje ter vzpostavljamo prijazno in spoštljivo sodelovanje za dobrobit in optimalen razvoj otroka.

Uvajalno obdobje – priporočila za starše

Smisel uvajanja je v tem, da otrok varno navezanost, ki jo je razvil v odnosu do staršev, prenese na druge pomembne ljudi v svojem življenju, tako na bližnje družinske člane in sorodnike ter v obdobju postopnega uvajanja na strokovne delavce vrtca in vrstnike v oddelku.

Priporočamo, da otroku že pred samim vstopom v vrtec omogočamo stik z drugimi osebami,  tudi z različnimi prostori in situacijami v zanj varnih pogojih, saj bo tako začel uspešno razvijati  prilagoditvene ter socialne in čustvene kompetence.

Pomembne informacije za starše ob samem procesu uvajanja

 

Podpis pogodb – po sprejemu otroka v naš vrtec dobite povabilo k podpisu pogodbe.

Individualni pogovor z vzgojitelji – strokovna delavca oddelka v katerega bo vstopil vaš otrok  vas povabita na pogovor teden dni pred vstopom otroka v vrtec. Pripravili smo poseben obrazec, v katerega pred samim razgovorom zapišete pomembne informacije (hrana, spanje, tolažba, diete,…). Ob samem pogovoru predstavite svojega otroka iz razloga, da bo uvajalno obdobje potekalo v blažji obliki, saj je ločitev od vas za vašega otroka največja prelomnica v njegovem življenju, zato bo odziv verjetno čustveno intenziven.

Postopno uvajanje v vrtec – pomeni, da eden od staršev skupaj z otrokom pride v vrtec in prvi dan z njim ostane ves čas.  Naslednje dni čas bivanja v vrtcu podaljšujete in se drugi ali tretji dan že za krajši čas poslovite od otroka. Sledili bodo dnevi, ko boste z otrokom v vrtcu še v jutranjem času ali v času kosila in počitka v dogovoru z vzgojiteljicama. Zato si prihranite najmanj teden dni dopusta, da boste lahko otroku v podporo in pomoč.

Kdo naj uvaja? – priporočamo, da je to tisti starš, ki lažje izpelje čustveno ločitev od otroka. Seveda so v večini to mamice, saj je čustvena vez z najmlajšimi močna, a tudi očetje se že pogumno soočajo s svojo vlogo. Priporočamo pa, naj bo v času uvajanja ta oseba stalna, da za otroka ni preveč sprememb hkrati.

Ob neposrednem uvajanju otroka v vrtec starši:

 • s svojo držo, s svojim vedenjem in umirjenim glasom sporočajte otroku, da je v vrtcu varno, prijetno, zanimivo;
 • svojega otroka razumite, da mu je ob ločitvi težko in da je jok izraz teh občutkov, ki so popolnoma naravni;
 • nudite otroku dodatno pozornost, ki jo ob tej spremembi potrebuje več kot jo je bil vajen do sedaj;
 • v otrokovo življenje ne vnašajte dodatnih sprememb kot npr. odvajanje od plenic ali dude, preselitev družine ipd., saj je proces uvajanja v vrtčevsko okolje že dovolj velika sprememba;
 • upoštevajte, da redno vsakodnevno prihajanje otroka v vrtec prispeva k temu, da se lažje in tudi hitreje prilagodi novim razmeram (dopustniške dni izkoristite pred uvajanjem otroka, da ne prihaja do prekinitev uvajanja);
 • otroku omogočite, da v vrtec prinese svojo najljubšo igračko ali kakšen drug, njemu ljub prehodni predmet kot npr. odejico, bombažno pleničko, ipd., ki zanj pomeni tolažbo in »košček doma«;
 • redno sodelujte s strokovnimi delavci, se zanimajte za otrokovo počutje, otrokov razvoj in življenje v novem okolju, sporočajte dnevne posebnosti ter poskrbite, da ste sproti seznanjeni, kako vaš otrok sprejema vrtec ter skupaj sledite dogovorom glede čustvene podpore tako doma kot v vrtcu, ki jo otrok v obdobju uvajanja potrebuje.

Vzajemno vsakodnevno sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca je v tem občutljivem obdobju nujno.

 

Ko pridete prvi dan v vrtec s svojim otrokom, ne pozabite:

- prinesti in oddati vzgojitelju/vzgojiteljici izpolnjeno potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (brez zdravniškega potrdila NI VSTOPA v igralnico);

- prinesti copate zase in za otroka;

- prinesti rezervna oblačila (ni potrebno kupovati novih oblačil samo za v vrtec, otrok se bo v vrtcu umazal večkrat dnevno, njegova oblačila mu bodo prav tako lahko nudila občutek varnosti in domačnosti);

- pred vstopom v igralnico utišati mobilni telefon, da ste lahko osredotočeni na svojega otroka, vendar bodite ob daljši odsotnosti iz oddelka ali kasneje (po uvajalnem obdobju - v času bivanja otroka v vrtcu) vedno odzivni na klic iz vrtca in strokovnim delavcem sporočajte vse spremembe, tudi nove osebne telefonske številke.

 

Prehrana otrok v uvajalnem obdobju

Zdrava prehrana je eden izmed temeljev zdravega načina življenja, ki otrokom omogoča razvoj vseh svojih potencialov. Ker otroci v vrtcu prebijejo večji del dneva, moramo poskrbeti, da dobijo pestro, mešano ter prehransko in energijsko uravnoteženo prehrano (upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v VIZ). Ob tem pa se trudimo, da vključimo čim več živil ekološkega oz. lokalnega izvora ter da čim več hrane sami pripravljamo iz osnovnih živil. Ker je pri otrocih največji problem uživanje zelenjave, jo v vrtcu poskušamo ponuditi na najrazličnejše načine (poleg običajnih solat in prilog pripravljamo zelenjavne krožnike za dopoldansko malico, večina juh in omak temelji na zelenjavni osnovi - za zgoščevanje omak uporabljamo pasirano zelenjavo in ne moke).

Za gašenje žeje imajo otroci ves dan na voljo vodo ali nesladkani čaj.

Pri prehrani v vrtcu ločimo prvo starostno obdobje, ki zajema otroke stare od 11 mesecev do 3 let, in drugo starostno obdobje, kamor spadajo otroci stari od 3 do 6 let. Prehrana prvega starostnega obdobja se (poleg količine) malce razlikuje od prehrane drugega starostnega obdobja, saj določena živila, ki so potencialno nevarnejša za aspiracijo (npr. ajdova kaša, grozdje, češnje – peške,…) zamenjamo z bolj primernimi. Poleg tega pa je zajtrk za otroke stare do 2 leti pretežno mlečen (mlečna kaša, mlečni riž, mlečni močnik,..).

Otroci v vrtcu dobijo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (v primeru izmeničnega oddelka pa vsak drug teden kosilo, popoldansko malico in večerjo.

Zajtrkuje se med 8:30 in 9:00 uro, dopoldanska malica sledi nekje okrog 10. ure in je običajno sestavljena iz sadja ali sezonske zelenjave (zelenjavni krožnik). Sledi kosilo, ki je za otroke prve starostne skupine nekje med 11:00 in 11:30 uro, za otroke druge starostne skupine pa po 12. uri. Popoldansko malico otroci zaužijejo po počitku.

Vsakemu otroku se v uvajalnem obdobju individualno prilagajamo – to pomeni, da se otrokom hrano po potrebi pasira ali naseklja. Pri najmlajših se glede na potrebe otrok dnevna rutina - kar se tiče prehranjevanja - malce obrne, saj otrokom dopoldne ponudimo popoldansko malico (ki je krepkejša kot dopoldanska malica), nakar gredo počivat. Kosilo zaužijejo šele po počitku (nekje med 12.30 in 13:30 uro). Vzrok za to spremembo tiči v dejstvu, da so bili najmlajši otroci v nekaterih primerih že ob 11. uri tako utrujeni, da so v stolčku za mizo zaspali in niso pojedli praktično ničesar. Trajanje tega režima je odvisno od samih otrok – ko strokovni delavci v oddelku presodijo, da je to za večino otrok sprejemljivo, se vrnejo na običajen režim prehranjevanja.

Novih jedi v vrtcu ne uvajamo, ker je to naloga staršev, saj sami najbolje poznate svojega otroka in njegove odzive na različna živila.

V primeru potrebe po dietni prehrani starši pred vključitvijo otroka v vrtec prinesete potrdilo alergologa ali izbranega otrokovega pediatra, kjer zdravnik opredeli, česa otrok ne sme jesti. V kuhinji poskrbimo, da se problematična živila zamenjajo s tistimi, ki jih otrok lahko zaužije, dietnih jedilnikov pa posebej ne pripravljamo, saj poskušamo pripraviti čim bolj podobna živila kot jih dobijo ostali otroci v skupini (na ta način se otrok ne počuti izločenega iz skupine). Dietne obroke pripravlja osebje, ki je za to izšolano, priprava pa poteka časovno in prostorsko ločeno od priprave ostalih obrokov. V primeru zelo hudih alergij poskrbimo, da otrok obroke zaužije za ločeno mizo, da s tem preprečimo možnost navzkrižne kontaminacije.

Ker se pogosto zgodi, da otroci razvijejo določene preobčutljivosti, ki sčasoma minejo, je na zdravniškem potrdilu napisano koliko časa velja – če ne gre za potrdilo, ki velja za stalno ali za nekaj let, je potrebno le-to vsako leto obnavljati. V primeru kakršnih koli sprememb (npr. da otrok ne potrebuje več dietne prehrane) je prav tako potrebno prinesti potrdilo, kjer zdravnik to spremembo tudi zapiše.

Prinašanje hrane in pijače v vrtec je prepovedano, saj le na ta način lahko zagotovimo da otrok, ki ima kakšno izmed prehranskih alergij ali preobčutljivosti, ne bo izpostavljen prepovedanim alergenom. Tako poteka praznovanje rojstnih dni brez prinašanja hrane in pijače (namesto tega si otrok na ta dan izbere na kakšen način bo praznoval –  poudarek na različnih dejavnostih in igrah).

Zdravstveno higienski režim v vrtcu in obolevanje otrok v uvajalnem obdobju

 

VSTOP V VRTEC

Pred prvim prihodom otroka v vrtec je potrebno pridobiti zdravniško potrdilo, kjer pediater potrdi, da otrok lahko vstopi v vrtec. Na to potrdilo obenem zapiše še morebitno potrebo po zagotavljanju dietne prehrane ali drugih plenicah (pojav pleničnega izpuščaja zaradi preobčutljivosti).

V skladu s Priporočili za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, ki jih je izdal NIJZ, v vrtcu zdravil ne dajemo, razen če ne gre za vročinske krče, močno alergijo astmatične napade, epilepsijo in podobne bolezni. V tem primeru mora zdravnik podati podrobna pisna navodila o dajanju zdravila (v kakšnih primerih, kakšno je doziranje, pogoji shranjevanja,…).

NEGA V VRTCU

Starši dnevno (v dogovoru s strokovnimi delavci) poskrbite, da je na voljo dovolj oblačil za preoblačenje otrok in zraven še ustrezna vrečka za shranjevanje umazanega perila. Starši ob prihodu po otroka odnesete umazano perilo in ga nadomestite s čistim.

Pri previjanju otrok vrtec zagotavlja plenice za enkratno uporabo (trenutno uporabljamo plenice blagovne znamke LUMPI) in hladilno mazilo. V primeru, da je zaradi otrokove preobčutljivosti potrebno uporabljati druge plenice ali še kakšno drugo sredstvo (krema, mazilo), mora to zdravnik zapisati na zgoraj omenjeno potrdilo. V tem primeru vrtec zagotovi nadomestne plenice (Pampers), ostala sredstva pa zagotovijo starši.

Starši sami poskrbite za zaščito pred soncem (ustrezna oblačila in pokrivala ter uporaba zaščitnih sredstev) oziroma piki insektov (komarjev in klopov), saj zaradi možnosti pojava alergij vrtec le-teh ne zagotavlja.

ZDRAVJE V VRTCU

V VRTEC SODI SAMO ZDRAV OTROK!

Največ bojazni, ki spremljajo uvajanje otrok, je namenjenih obolevanju. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so bili otroci, ki vstopajo v vrtec, prej v veliki večini primerov doma, izolirani od večine zunanjih bolezenskih dejavnikov, pa tudi imunski sistem še ni dokončno razvit.

Zaradi samega stresa, ki ga otrok doživlja ob vstopu v vrtec in posledično ločitvi od mame oziroma staršev, je imunski sistem mnogo bolj izpostavljen (otrok je precej bolj dovzeten za bolezni).

Kar naenkrat otroci večji del dneva prebijejo v omejenem prostoru, kjer se nahaja tudi več drugih otrok, kar omogoča skoraj idealne pogoje za prenos nalezljivih bolezni.

Zato še enkrat apeliramo na vas, starše – v vrtec sodi samo zdrav otrok. Če otrok zboli, potrebuje poleg same nege tudi mir in bližino mame ali očeta, nikakor pa ne vrtčevskega okolja (v takih primerih pogosto pride do ponovnega obolevanja, saj otroku v skupini ne moremo nuditi okolja, v katerem bi se njegov imunski sistem opomogel).

V prvem letu vrtca so najpogostejša obolenja vnetje oči, črevesno nalezljive bolezni (bruhanje, driska) ter kapljične infekcijske bolezni.

V vrtcu upoštevamo Smernice za vključitev otroka v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni ali okužb (Prilagamo prilogo teh smernic, ki je oblikovana kot izvleček). V skladu s temi smernicami morajo starši otroka, ki je prebolel nalezljivo bolezen ob povratku v vrtec strokovnim delavcem v skupini oddati izpolnjeno in podpisano izjavo staršev, da se otrok lahko vrne v vrtec (obrazec prilagamo).

V primeru pojava nalezljivih bolezni v skupini, ukrepamo tako, da se igralnice precej več prezračuje, čiščenje igralnic se izvaja s čistili, ki vsebujejo dezinfekcijsko sredstvo, poleg vseh površin, ki jih otrok doseže, se razkužuje tudi igrače, otrokom se vmes večkrat umiva roke, v tem času se ne združuje otrok,…

V vrtcu veliko časa posvetimo temu, da otroke seznanimo s pravilnim umivanjem rok in pravilno higieno kašlja, zato tudi staršem svetujemo, da z otrokom tudi doma temu posvetite dovolj časa (ustrezna slikovna navodila najdete na spletni strani NIJZ).

Priloge:

 • Smernice za vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi (NIJZ)
 • Izjava staršev, da se otrok zdrav vrača v vrtec
 • Preglednica individualnih pogovorov s starši
 • Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca in obračun programov

Publikacijo o uvajalnem obdobju za starše pripravila:

 • Simon Nemeš, organizator PZHR
 • Andreja Šunkar, svetovalna delavka

 

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto