Ime Ambasadorji nasmeha najbolje predstavi njihovo poslanstvo – kamorkoli pridejo, želijo risati nasmehe na obraz in srečo v otroških očeh. Ambasadorji nasmeha je prostovoljno, človekoljubno in nepridobitno društvo v javnem interesu. Njegovi člani se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo, zato so njihovi terapevtski pari preverjeni – par (vodnik in žival) mora uspešno opraviti vse naloge po opravljenem usposabljanju. Živali so redno vsako leto temeljito zdravstveno pregledane. Namen sodelovanja z njimi je vezan predvsem na spoznavanje sveta okrog nas in na neposredni stik z živalmi, ki živijo blizu nas – ali na kmetijah ali v zavetju naših domov: pes, zajček, maček, kokoš, miniaturni ameriški konj.

Pozitivne vrednote dobrih vzornikov

Pozitivna sporočila in odgovorno vzorništvo. To je rdeča nit vseslovenskega projekta Bodi dober, bodi kul, ki združuje in povezuje s pomembnim sporočilom: ni vseeno, kakšen vzornik je posameznik, s svojim obnašanjem pa močno vplivamo na razvoj mladih možganov.

S tem so se na posebnem dogodku za vzgojno-izobraževalne ustanove strinjali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ter številni slovenski strokovnjaki, podjetniki, športniki, pevci in igralci. Zbrana družba je opozorila na posameznikovo vlogo v družbi in na dejstvo, da je prav vsak vzornik, pa če to želi ali ne. Ima pa vsak izbiro, ali bo dober ali slab vzornik. Aktivnosti potekajo v želji po opolnomočenju odgovornih mladih, z zdravimi vrednotami, zdravo mero samozavesti, s sposobnostjo odločanja in s spoštovanjem do sebe ter drugih.

Športni psiholog Matej Tušak poudarja, da so prvi vzorniki otrok starši, drugi najpomembnejši pa njihovi vzgojitelji v vrtcih, učitelji na šolah, profesorji na fakultetah in trenerji v športu. »Tega bi se morali zavedati prav vsi, ki delamo z mladimi,« pravi ambasador vseslovenskega projekta.

Splača se biti dober, ker je to največ kar lahko posameznik prispeva družbi

Naš vrtec bo sodeloval v projektu na način, da bomo zaposleni vsak dan ozaveščali svoje delovanje v odnosu do otrok in odraslih ter pripravili s skupino otrok načrt za dobro delo v svoji ustanovi ali lokalnem okolju. Cilj izziva projekta je spodbuda otrok in mladostnikov k samoiniciativnemu vključevanju v družbeno koristne aktivnosti in jim omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti – naj bo to pomoč starejšemu občanu na poti iz trgovine, čiščenje snega ali pa prenova igrišča v okolici. Na ta način dodatno vplivamo na otrokov spoznavni, moralni in čustveno-socialni razvoj.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje. Temelji na okoljskem izobraževanju, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.
Programu Ekošola smo se pridružili v šolskem letu 2012- 2013, ko nam je bila prvič podeljeno mednarodno priznanje – zelena zastava. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim vrtcem in šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Zelena zastava predstavlja vsakoletni postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. Program se v Sloveniji izvaja od leta 1996 v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
V okviru okoljske vzgoje v vrtcu razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. S spoznavanjem narave se v vrtcu otroci najpogosteje srečujejo na sprehodih, na katerih opazujejo naravo in njeno spreminjanje v vseh letnih časih, spoznavajo živali, rastline, predmete in pojave. Stik z naravo je običajni del življenja otrok vrtcu, preko katerega z odkrivanjem in raziskovanjem spoznavajo obseg, raznolikost in lepoto žive in nežive narave. Raziskovanje narave je za otroke zabavno in razburljivo in vodi do številnih vprašanj, ki jih usmerjajo v aktivno delovanje za ohranjanje okolja.
V program Ekovrtca so vključeni vsi oddelki vrtca, ki izvajajo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.
Programske vsebine temeljijo na dejavnostih zgodnjega naravoslovja, ekologije, ekološkega ozaveščanja… in se izvajajo po programskih sklopih. Aktualni sklopi so:
1. SEMENA IN VRTOVI – v vseh enotah smo uredili vrtove in visoke grede na katerih se otroci srečujejo s prvimi koraki v svet vrtnarjenja, ki temelji na opazovanju, doživljanju in spoznavanju prsti, rastlin od semena do pridelka ter uporabnosti zelenjave in sadja za zdravo prehrano.
2. Z ZEMELJKOM RAZISKUJEM TLA, RASTLINE IN ŽIVALI – otroci skozi neposredno izkušnjo oblikujejo navade, vrednote, ravnanje, odnos do narave in do vsega, kar jih obdaja. Spoznavajo naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno -raziskovalne situacije, ko so postavljeni v vlog raziskovalca ter svet okrog sebe sprejemajo z vsemi čutili. In tu je še Zemeljko, ki mlade raziskovalce skozi zgodbo popelje v raziskovanje tal rastlin, živali in človeka.
3. PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG - otroci spoznavajo različno prehrano in pridobivajo navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. Spoznavajo, kaj potrebujejo sami za ohranitev in krepitev zdravja (zdravo raznoliko prehrano, vsakodnevno gibanje..). Spoznavajo sestavine, ki so potrebne za pripravo zdravega obroka in si sami pripravijo kakšen zdrav obrok.
V okviru sklopa v vrtcu vsako leto tretji teden v novembru pripravimo Teden tradicionalne slovenske hrane v katerem otroci in starši spoznavajo slovenske tradicionalne jedi in njihovo poimenovanje. Ob tem se otroci seznanjajo kako in od kje pride hrana na njihov krožnik (obiščejo tržnico, kmetijo…) in se prvič srečajo s pomenom lokalno pridelane in predelane hrane.
Teden zaključimo s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, kateremu se pridružujemo že vse od začetka (enajsto leto) in poteka vsak tretji petek v novembru. Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Otroci v vrtcu si za ta zajtrk pripravijo posebne pogrinjke, spoznavajo pomen čebelarstva, kmetijstva in varovanja okolja. Hkrati se seznanjajo, kako pomemben je zajtrk za zdravo in uravnoteženo prehrano. Z zajtrkom otroci dobijo energijo, ki jo potrebujejo za igro in učenje preko dopoldneva.
Tretji petek v novembru je tudi dan slovenske hrane. V vrtcu se pridružujemo dnevu slovenske hrane. Z nabavo vse več lokalno pridelane hrane, podpiramo napore naših pridelovalcev - kmetov in predelovalcev hrane in izražamo spoštovanje do njihovega dela.
4. ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF – otroci obiskujejo gozd v vseh letnih časih in ga spoznavajo. Ob tem pridobivajo izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Otroci se v gozdu igrajo z naravnimi materiali, ki jih najdejo, poiščejo si gibalne izzive in jih premagujejo, gozd spoznavajo z vsemi čutili in se seznanjajo z »gozdnim bontonom«. Svoje občutke in doživetja likovno upodobijo in v okviru Ekošole sodelujejo na likovnem natečaju Gozd in biotska pestrost.
5. MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE – otroci raziskujejo in ugotavljajo od kje pride mleko na njihovo mizo. V sklopu projekta raziščejo pot mleka od kmetije do kozarca, obiščejo kmetijo, seznanjajo se z življenjem krav na kmetiji, spoznavajo transport mleka, embalažo in mlečne izdelke. Spoznavajo zakaj je pomembno, da v vrtcu pijemo lokalno pridelano mleko (ogljični odtis). Ob zaključku projekta raziskujejo jedi iz mleka in si sami pripravijo mlečni obrok.
6. ODPADKI – LOČUJEMO, ZEMLJO VARUJEMO – v okviru sklopa otroci spoznavajo različne materiale in odpadke, (ki jih ustvarimo v igralnici, v kuhinji, doma …) in ravnanje z njimi. Seznanijo se z različnimi koši za odpadke, obiščejo ekološki otok in se navajajo na pravilno ločevanje odpadkov. Z varno odpadno embalažo in materiali se igrajo in spoznavajo pomen ponovne uporabe, ko si izdelajo igračo ali drug uporabni predmet. Ob koncu šolskega leta se preizkusijo v vlogi eko detektivov, ko izvajajo kontrolo pravilnega ločevanja v koših po vrtcu.
7. AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE – potekajo v obliki vsakodnevnih gibalnih minutk, gibalnih izzivov na igriščih, organiziramo dneve pohodov, kolesarske dneve, dan tišine v naravi ipd.
8. VKLJUČEVANJE OTROK V UREJANJE OKOLICE VRTCA – otroci so vključeni v urejanje »čutnih poti« na igriščih (po katerih se poleti z veseljem sprehodijo bosi), v grabljenje listja, trave, v čistilne akcije (pometanje, čiščenje ograj…).
9. SPODBUJANJE IN OZAVEŠČANJE OTROK NA PODROČJU TRAJNE MOBILNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI- vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. Otroci se v tednu mobilnosti seznanjajo z varnim in zdravim načinom življenja, spoznavajo promet, prevozna sredstva in njihov vpliv na okolje, prehodijo pešpoti v okolici vrtca in se udeležijo kolesarskih dni. Nagovorimo tudi starše in jih povabimo k prihajanju v vrtec po pešpoteh.
V okviru ekovrtca si prizadevamo za korake po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj! Tako smo sprejeli nekaj odgovornih odločitev:
- izdelali smo opozorilne znake za ugašanje luči in zapiranje vode,
- zmanjšali smo porabo plastičnih vrečk – za potrebe kuhinje smo uvedli uporabo bio razgradljivih vrečk, starše spodbujamo k uporabi vrečk iz blaga ali že uporabljenih vrečk za mokro in umazano perilo otrok,
- plastične kozarčke, ki se uporabljajo na raznih organiziranih dogodkih smo zamenjali s papirnatimi,
- plastične kozarčke za vsakodnevno pitje otrok smo zamenjali za rostfrei skodelice,
- za čiščenje vrtca uporabljamo ekološka čistila,
- uporabljamo papirno galanterijo (papirnate brisačke, robčke …) iz recikliranih materialov,
- rojstne dneve otrok praznujemo brez okrasnih pripomočkov (klobučkov, slamic…),
- vsako leto zbiramo zamaške za Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele Nogice".
S projektom Ekovrtec kot načinom življenja se gradijo vrednote za odgovoren način bivanja na zemlji. Želimo si, da bi otroci, ki obiskujejo naš vrtec, od nas odšli z osnovnim znanjem za odgovoren odnos do narave.

Namen projekta Teden mobilnosti je ozaveščanje otrok in njihovih staršev za trajnostno mobilnost, pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. V ospredje postavljamo gibanje in njegov vpliv na zdravje in počutje.

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu.

Želimo si, da bi z dejavnostmi tekom leta prispevali svoj delež k spreminjanju potovalnih navad prebivalcev Slovenije ter s tem pripomogli k izboljšanju pogojev bivanja in k trajnostnemu razvoju.

V tednu, ki je določen v tretjem tednu v septembru, izvajamo različne dejavnosti povezane z mobilnostjo in so objavljene pod rubriko » utrinki » na spletni strani vrtca.

GALERIJA
 • IMG_20200519_105241768
 • IMG_20200914_113051768
 • IMG_20201007_145300768
 • IMG_20210924_110447768
 • IMG_20211019_114013768

Kaj je gozdna pedagogika?

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.

Komu je gozdna pedagogika namenjena?

Z gozdno pedagogiko nagovarjamo starše, vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje in terapevte ter preko njih otroke. Namenjena in primerna je za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi potrebami, ne glede na njihov značaj, navade, zdravstvene diagnoze in težave. Današnji otroci ne preživljajo več časa v naravi in se posledično premalo gibljejo, ne poznajo domačega okolja, nimajo razvitih socialnih veščin, niso motivirani za delo, so preveč nasičeni z medijskimi vsebinami, prav tako so premalo kreativni in preveč usmerjeno razmišljajo. Vsak otrok bo v gozdu zase našel tisto, kar mu bo ustrezalo. Pri tem upoštevamo razvojne lastnosti otrok, njihovo sposobnost sklepanja in ohranjanja pozornosti ter razlike med spoloma.

Zakaj z malčki v gozd?

Vzgojiteljem narekuje delo s predšolskimi otroki kurikul za vrtce. Ob obilici ciljev, ki jih poskušate doseči, včasih pozabljate, da so dejavnosti za naše malčke preveč usmerjene. Premalo je spontane igre, ki je za razvoj predšolskega otroka izjemno pomembna. Umetno oblikovana igrišča, kjer je vse predvidljivo in varno, ne morejo zamenjati narave. Na Danskem skorajda ne poznajo motnje pozornosti in koncentracije (ADHD), motnje pozornosti (ADD) in otrok z učnimi težavami. Zakaj? Ker več kot polovica otrok obiskuje gozdne vrtce, kjer plezajo, se gibljejo na neravnem terenu, skačejo … Njihov ravnotežni sistem, ki je odgovoren za naštete motnje, je pri njih veliko boljše razvit. Gozd prinaša za malčke številne prednosti: več zdravja, boljši razvoj motoričnih sposobnosti, naravna sončna svetloba, svež zrak, igra, izboljšana komunikacija in sodelovanje pozitivno vplivajo na samozavest in samozaupanje otrok. Otroci postanejo dobrovoljni.

Učinki gozdne pedagogike

Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren omogoča naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na zdravje otrok. Otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo. Otroci razvijajo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in varujejo.

Vrtec Zelena jama se je projektu Gozdna pedagogika pridružil v lanskem letu. Pričeli smo sodelovanje s tremi oddelki otrok. Letos se nam je pridružilo še osem oddelkov, skupaj torej v projektu sodeluje 11 oddelkov otrok različnih starosti.

22.jpg
33.jpg

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že desetletja organizira izjemno uspešna izobraževanja in usposabljanja za mentorje in posameznike, ki delujejo na področju različnih dejavnosti v kulturi in umetnosti.

Študijski center JSKD je bil ustanovljen z namenom raziskovanja in izobraževanja, dodeljevanja finančnih spodbud, podeljevanja nagrad, rezidenčnih projektov, projektov iz evropskih kohezijskih sredstev in knjižnične dejavnosti sklada. JSKD je organizacija z dolgoletno tradicijo izobraževanj, strokovnega usposabljanja ter zagotavljanja znanj in veščin kulturnim ustvarjalcem, ki delujejo na različnih področjih kulture, z naborom kvalitetnih in izkušenih predavateljev ter mentorjev.

Programi izobraževanj in usposabljanj so namenjeni mentorjem, učiteljem, vzgojiteljem, animatorjem in vodjem kulturnih skupin ter posameznikom, ki želijo delovati ali se dodatno izobraziti na posameznih področjih. Od leta 2015 poleg že ustaljenih oblik izobraževanja prek Študijskega centra ponujajo interdisciplinarna izobraževanja, ki povezujejo različne ustvarjalne dejavnosti, predvsem za delo z otroki in mladimi. Programi in vsebine so prilagojeni tako, da so primerni za individualne kot skupinske izvedbe z namenom, da posameznika opolnomočijo z veščinami in znanji, ki so pomembni za izvajanje interesnih in vodenih dejavnostih s področja umetnosti tako v šolah kot vrtcih.

Ponujajo široko paleto kvalitetnih ter dobro premišljenih izobraževanj in usposabljanj za vsa primarna področja kulturnih dejavnosti, ki so razdeljena v sklope po 8, 16 ali 40 šolskih ur. Ponujajo tudi daljše izobraževalne programe in usposabljanja, ki so oblikovana za specifične skupine slušateljev in vezana na posebne evropske in nacionalne projekte. Vodijo jih priznani domači in tuji mentorji, ki odgovarjajo na potrebe in specifike posameznih dejavnosti in okolja.

Z JSKD smo sklenili petletno pogodbo o sodelovanju na področju umetnosti. Sklope smo razdelili na:

 • Glasbo in ples
 • Gledališče in igra
 • Likovna umetnost in bralna kultura
 • Filmska umetnost in animirani film
 • Intermedijska dejavnost in kulturna dediščina

Eden izmed osrednjih ciljev UMETNOSTI je otrokom predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem otroke spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza. Pod vodstvom vrhunskih mentorjev JSKD pripravlja različna interdisciplinarna izobraževanja, kjer slušatelji skozi teorijo in preverjeno prakso pridobijo nova uporabna znanja na področju umetnosti, seminarji pa vsebujejo tudi primere dobre prakse.

Mentorji, s katerimi smo sodelovali do sedaj:

Glasba in ples

Jana Kovač Valdés, plesna pedagoginja, je zaključila Pedagoško akademijo v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbena pedagogika). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1983 je zaposlena na Oddelku za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer od leta 2008 poučuje tudi plesalcem prilagojen Nauk o glasbi. Vzporedno s pedagoškim delom je v okviru ZŠŠ aktivno sodelovala pri prenovi plesnega izobraževanja na osnovni stopnji. Od leta 1996 sodeluje s PeF v Ljubljani kot izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika »Predšolska vzgoja«. Je avtorica priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik Plesna žgečkalnica (JSKD 2011).
 
Peter Kus je skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec instrumentov in pedagog. Ustvarja avtorske predstave v katerih raziskuje območje, kjer se križata glasba in lutkovno gledaliče. Peter Kus tudi oblikuje in izdeluje izvirne glasbene instrumente. Septembra 2008 je v Etnografskem muzeju v Ljubljani postavil prvo izmed cikla razstav izvirnih glasbenih inštrumentov Evfonija, s katerimi je v letih 2009 – 2011 gostoval še v Celju in Mariboru. Njegova razstava Zvočni vrt je bila postavljenja v Reimsu (Francija), v Welsu (Avstriji), v Šibeniku, Osijeku in na Reki (Hrvaška) ter v Kotorju (Črna gora). Oktobra 2010 je z ilustratorko Kajo Avberšek izdal Pojoči grad – priročnik za izdelovanje izvirnih inštrumentov v stripu!.
 
Boštjan Gombač je začel peti zelo zgodaj, s šestimi leti v otroškem zboru RTV, kjer je ostal štiri leta, nato pa še štiri v mladinskem. Z enajstimi leti je začel igrati klarinet, v razredu Jožeta Kotarja pa je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Raznolikost njegovega ustvarjanja je najmanj v dveh segmentih: izredno bogata paleta različnih glasbenih stilov in virtuozno obvladovanje številnih instrumentov, kot so klarinet, saksofon, različne flavte in piščali, različna tolkala, zvončki, teremin, okarine in školjke. V vseh njegovih skladbah je čutiti različne elemente: atmosfero džungle, pridih kletzmerske glasbe, orient, afriško deklamacijo, swing, bolero …
 

Gledališče in igra

doc. Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Nekdanja svetovalka za gledališko in lutkovno dejavnost pri ZKOS. Deluje kot samostojna kulturna delavka, predvsem kot režiserka ali avtorica. Ustvarila je že več kot 30 lutkovnih predstav. Je vodja lutkovne skupine ZAPIK (predstave: Mezinček, Prstne igre, Mojca Pokrajculja itd.) Hkrati je tudi dolgoletna mednarodno priznana mentorica, vodja delavnic in pedagoginja. V okviru sodelovanja s Skladom je delovala predvsem kot oblikovalka programov različnih medobmočnih in državnih lutkovnih srečanj ter kot predavateljica na delavnicah. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Gledališče in lutke v razredu, Lutke, drama in mediji ter Osnove gledališke pedagogike.
 
Jerca Cvetko je odrsko kilometrino je pridobivala kot dolgoletna članica večkrat nagrajene gledališko-cirkuško-lutkovne skupine Artizani (predstave Zlata Ptica, Čarovnik iz Oza, Marjetica in zmaj). Pri nastajanju predstav so se člani izobraževali na dramskih, artističnih in akrobatskih delavnicah, osvajali trapez, izpopolnjevali odrski gib in pantomimo. V Društvu Zapik je v sezoni 2008/9 igrala lutke (predstava Miška kaško kuhala, gostujoča po državnih in mednarodnih festivalih, večkrat nagrajena). Ustvarila je likovne podobe lutkovnih predstav Jabolko in Štirje muzikantje Gledališča Fru-Fru. Riše kamišibaje, slika z akrili, je avtorica Črevonožcev, leta 2004 je imela svojo prvo ilustratorsko razstavo. Je zmagovalka letošnjega slovenskega festivala kamišibaja v Piranu.
 
Jure Engelsberger je oblikovalec in ilustrator. Za svoje ilustracije je prejel številne nagrade in predstavlja eno pomembnih imen slovenske ilustracije. Poleg ilustracije deluje še na področju oblikovanja. Je tudi glasbenik (pravi, da ljubiteljski), ki je izdal 5 albumov in izvedel 150 koncertov. Kamišibaj ustvarja od začetka, torej od 2013. Jure je naš likovni ekspert, na področju kamišibaja pa se predstavlja kot celosten ustvarjalec. Tudi on se ponaša z dvema nagradama na osrednjem slovenskem festivalu v Piranu, od tega z glavno nagrado 2015 za Panterja (po R. M. Rilkeju). Izvaja, raziskuje in vodi delavnice.
 

Likovna umetnost in bralna kultura

Peter Škerl - ilustrator Peter Škerl (rojen 8. maja 1973 v Ljubljani). Diplomiral je iz ilustracije in oblikovanja vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V likovni umetnosti se je izkazal že kot osnovnošolec. Leta 1991, takrat še v srednji šoli, je posnel kratki risani film Tri gosenice. Od leta 2002 ustvarja kot svobodni umetnik. Ilustrira slikanice in knjige za otroke in mladino, učbenike in priročnike ter objavlja v otroških revijah (Cicido, Ciciban, Mavrica, Ognjišče). S svojimi ilustracijami je opremil več kot sto različnih izdaj knjižnih del in prejel več nagrad. Še posebej uspešen je bil s svojimi ilustracijami knjige Močvirniki pisateljice Barbare Simoniti, za katero je prejel nagrado Hinka Smrekarja. Knjige, ki jih je ilustriral, so pogosto uvrščene med t. i. Zlate hruške. Likovno je opremil tudi več lutkovnih in gledaliških predstav. Škerl živi in ustvarja v Dolenjskih Toplicah.
 
Ida Mlakar, samostojna bibliotekarska sodelavka na področju bibliopedagogike, ki je študirala slavistiko in primerjalno književnost z literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 1995 dela kot višja knjižničarka, najprej v Knjižnici Otona Župančiča (v enoti Pionirska knjižnica), od vsega začetka na podočju bibliopedagogike, po združitvi v enotno Mestno Knjižnico Ljubljana pa v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, kjer od leta 2001 tudi soureja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, sodeluje pri pripravi programov Strokovnih sred ter pri promociji kakovostnega branja (znak za kakovost zlata hruška). Od leta 2015 ima naziv samostojni bibliotekarski sodelavec, njeno osrednje delovno področje obsega bibliopedagogiko, je odlična mladinska knjižničarka z velikim posluhom do otrok in mladih ter izjemna pravljičarka. V vzajemni bibliografski-kataložni bazi podatkov COBISS so pod njenim imenom zbrani različni prispevki, tako v revijah ali knjižnih izdajah objavljeni članki kot prispevki s konferenc in strokovnih srečanj, do uredniškega dela za Priročnik, spremnih besed, bibliografij, leposlovnih ter poučnih besedil, plakatov in didaktičnih igrač za otroke in mladino.
 

Animirani film

Andreja Goetz, samozaposlena v kulturi kot pedagoginja in filmska animatorka, je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani z avtorskim animiranim filmom Knjiga te čaka, poišči jo! Od leta 2006 deluje kot mentorica različnih delavnic in seminarjev animiranega filma. Leta 2014 je bila zaposlena v Nacionalnem filmsko-vzgojnem programu Art kino mreže Slovenije kot koordinatorka in mentorica delavnic animiranega filma. V projektu je skupaj s sodelavkami izvedla 252 delavnic, ki so potekale po vrtcih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Kot avtorica besedil je sodelovala pri nastajanju prvega priročnika za animirani film v Sloveniji z naslovom Animirajmo!, ki je izšel pri Zavodu RS za šolstvo leta 2016. Leta 2017 je kot predavateljica sodelovala v projektu Razumevanje filma namenjen srednjim šolam po Sloveniji, ki ga je izvajala Slovenska Kinoteka. Je koordinatorka programa in mentorica delavnic pri Društvu za izvajanje filmske vzgoje Slon, ki izvaja predvsem dejavnosti za otroke in mlade na področju animiranega filma. Kot članica žirije za izbor animiranih filmov sodeluje pri natečaju Živel strip! Živela animacija! za osnovnošolce in srednješolce Furlanije- Julijske krajine in Slovenije. Je koordinatorka otroškega programa na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka, kjer je tudi članica žirije za otroški program ob katerem izvaja tudi pedagoško vodene pogovore.
 
 

Športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh:

Mali sonček – MODRI: za otroke od 2. do 3. leta
Mali sonček – ZELENI: za otroke od 3. do 4. leta
Mali sonček – ORANŽNI: za otroke 4. do 5. leta
Mali sonček – RUMENI: za otroke od 5. do 6 leta

Otroci prejmejo knjižico, v kateri so navedeni programi po starosti in naloge ter jih spremlja vsa leta bivanja v vrtcu. Ob odhodu iz vrtca knjižico z opravljenimi nalogami odnesejo s seboj.

V našem vrtcu izvajamo številne gibalne naloge oziroma dejavnosti, ki so prilagojene starosti in jih otroci lahko opravijo v času bivanja v vrtcu. Trudimo se, da za otroke pripravimo pestre, zanimive, spodbudne dejavnosti, ki krepijo otrokove spretnosti in jih navdušujejo za gibanje: kolesarjenje, daljši sprehodi in izleti, rolanje, drsanje, krosi,…

Tečaja rolanja in drsanja izvajajo naši strokovni delavci po vseh enotah, ki imajo opravljen tečaj za vaditelja rolanja in drsanja. Tečaja sta brezplačna.

Otrokom omogočimo tudi izposojo športne opreme za izvedbo, npr. rolanja ali drsanja, ki je za starše brezplačno.

Za opravljanje nekaterih nalog pa k sodelovanju vedno povabimo tudi starše, ki z otroki lahko osvojijo kakšen višji hrib ali goro.

GALERIJA
 • 1 (1)768
 • 1 (2)768
 • 1 (3)768
 • 1 (4)768
 • 2768

Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V sodelovanju z izobraževalnim centrom Eksena bomo z otroki izvedli delavnice na temo strpnosti in prijateljstva. Z likovnimi izdelki in udeležbi na nacionalni razstavi bomo sklenili projekt.

Od leta 2015 v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem uvajamo elemente pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov vrtca. Začeli smo s spodbudami NTC dejavnosti prvega sklopa za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v vseh oddelkih vrtca.

V predšolskem obdobju je stopnja povezovanja in število nevronskih povezav neprimerno večja kot po sedmem letu. V možganih se odvija boj za prevlado med nevroni, ustvarjajo se nove povezave med aktivnimi nevroni. Razvijajo se pomembni centri v možganih, oblikuje se celotna mreža novih poti, neaktivni nevroni odmrejo in neaktivne poti se izbrišejo. Ker se ustvarjanje nevronskih povezav dogaja predvsem v vrtcu, v predšolski dobi, je takrat čas za ukvarjanje z vprašanjem ali bo otrok dosegel svoje biološke potenciale ali ne.

Pristop NTC je program aktivnosti, namenjen spodbujanju razvoja gibalnih in kognitivnih sposobnosti pri predšolskih in šolskih otrocih, ključno vlogo pa imajo starši in učitelji. Temelji na raziskavah na področju nevroznanosti in pedagogike. Cilj programa je razviti funkcionalno znanje in ustvarjalnost. V skladu s temeljno predpostavko metodologije NTC ima gibalni razvoj ključno vlogo pri kognitivnem razvoju otroka, nekateri problemi (kot so motnje učenja, problemi koncentracije in pomanjkanje pozornosti) pa so lahko prav posledica neustreznega motoričnega razvoja in sodobnega življenjskega sloga. Druga predpostavka programa NTC pravi, da je zgodnje otroštvo najpomembnejše obdobje za razvoj možganov, zato je izvajanje programa odvisno od razvoja motoričnih sposobnosti in spodbujanja telesne dejavnosti pri predšolskih otrocih.

Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program odlično dopolnjuje razvojno psihološko izhodišče učnega načrta za vrtce in osnovne šole ter ga obogati s predlogi specifičnih motoričnih in miselnih iger. Igre so oblikovane tako, da smiselno povezujejo otrokove vsakodnevne izkušnje in se zlahka vključujejo v programe vrtcev in šol. Program je namenjen celotni populaciji predšolskih in šolskih otrok, z namenom prepoznavanja njihovih posebnosti in spodbujanju njihovih sposobnosti.

Pomen učenja po NTC metodi za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju smo potrdili z raziskavo, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za šport v letu 2018.
Povezava do magistrskega dela Vpliv NTC metode učenja na gibalne sposobnosti otrok v vrtcu https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106882&lang=slv.

Zloženka za starše o raziskavi in z idejami preizkušenih iger po pristopu NTC učenje z otrokom ali otroki v domačem okolju.


Od leta 2018 smo se posvetili uvajanju NTC dejavnosti za spodbujanje miselnega razvoja otrok, in sicer s spodbudami asociativnega in funkcionalnega mišljenja v oddelkih drugega starostnega obdobja, v povezavi s spodbudami gibalnega razvoja.

Predstavitev Uvajanje 2. in 3. sklopa NTC dejavnosti v izvedbeni kurikul oddelkov drugega starostnega obdobja.


Drugo leto potekajo v Vrtcu Zelena jama , enoti Zelena jama, NTC delavnice kot dodatna dejavnost preko NTC centra. Izvajata jih strokovni delavki Aleksandra Miklič in Petra Geiger. Namenjene so otrokom od 4 do 6 let. Več informacij o NTC delavnicah.

Predavateljica Tanja Podgornik, avtorica knjige Tu ga ni, le kje tiči? v soavtorstvu z dr. Rankom Rajovićem, nam je ob predstavitvi knjige in izobraževanju za strokovne delavce o NTC učenju podarila pesmico o Vrtcu Zelena jama.

Pesmico je napisala s pomočjo informacij in besednih zvez iz spletne strani vrtca.

Vrtec Zelena jama

Vse znanje tega sveta
čarobna Zelena jama ima.
En park je tu, drugi tam,
v tej jami nikoli nisi sam.

Na Fužinah je posebna Vrba doma,
po paviljonu na igrišču ime ima.
Tam so še peskovniki, majhni vrtički,
čutna pot in skrivnostni kotički.

Blizu Vrbe se Vejica nahaja,
tja najstarejša družba otrok zahaja.
Svoje okolje že dobro poznajo,
na izlete in sprehode se radi podajo.

Zmajček rad za gibanje poskrbi,
tu navdušeno raziskujejo vsi.
Po igrišču se veselo podijo,
hodnike v gledališče spremenijo.

Najmlajša od vseh je Zmajčica,
to je Zmajčkova sestrica.
Rada se družita in skupaj igrata,
veliko dobre volje imata.

Jaz pa vsem skupaj želim iz srca
še veliko uspehov in ustvarjalnega duha.
Uživajte drug z drugim in se veselite,
čim več lepih spominov v škrlatno skrinjico položite.

Za otroke in kolektiv Vrtca Zelena jama
Tanja Podgornik
Vir: spletna stran Vrtca Zelena jama , 8. 10. 2022

 NTC dejavnosti v skupini Metulji 5-6 LET  
 NTC dejavnosti v enoti Vrba (skupine 2-3 let)  
 NTC dejavnosti v Izmeničnem odd. Kaja U  
 NTC dejavnosti v razvojnem odd Sara K  
 NTC dejavnosti v skupini (2-3 leta) Katja S  
 NTC dejavnosti v skupini (2-4 let ) Petra P  
 NTC dejavnosti v skupini 2-3 leta) Sandra M  
 NTC dejavnosti v skupini 4-6 let Andreja K. K  
 NTC dejavnosti v skupini Anite in Saše (5-6 let)  
 NTC dejavnosti v skupini Metulji (4-5 let)-Nejca Z  
 NTC dejavnosti v skupini Sončnice (1-2 leti)-Sandra M  
 NTC dejavnosti v skupini Volkci (3-6 let)-Andreja K. K  
 NTC dejavnosti v skupini Čebelice (4-5 let)-Anita N. V  

Prehodi otrok iz vrtca v šolo z vključevanjem elementov FSO

Temeljni cilj pri prehodu otrok iz vrtca v šolo je podpora otrokom, da se v novem šolskem okolju dobro počutijo in da postopoma razvijejo veščine sobivanja med vrstniki in v novih pogojih, s podporo strokovnih delavcev. Otroci se običajno veselijo, da bodo postali prvošolčki, vendar se pogosto zgodi, da se v šoli, takoj po sprejemu, srečajo s povsem drugačno situacijo, kot so jo do sedaj poznali in soustvarjali. Srečajo se z velikostjo šole in njenih prostorov, z drugačno organizacijo in namembnostjo prostorov na šoli, s šolskim zvoncem, z drugačno organizacijo časa in razporeditvijo dejavnosti, z učnim procesom, ki ni enak vzgojno-izobraževalnemu procesu v vrtcu in še bi lahko naštevali. Pri otroku pride ob prehodu iz ene v drugo inštitucijo za novo, nepoznano situacijo, v kateri lahko sinergija učinkov vseh teh dejavnikov, povzroča otroku velik stres in nelagodje in s tem prilagoditveno stisko.
Pri zagotavljanju čim bolj mehkih in uspešnih prehodov iz vrtca v šolo za otroke in njihove starše, je potrebno zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov (otroci, starši, strokovni delavci vrtca in šole, drugi strokovnjaki), ki so soudeleženi v prehodu, torej tudi vrtca.

Že lani smo se spogledovali s temo prehodov, ko smo zaključevali razvojno nalogo, v sodelovanju z ZRSŠ, vezano na FSO v vrtcu. Elementi formativnega spremljanja otrok se nam zdijo uporabni tudi pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja v šoli.

Poleg rednih oblik sodelovanja z OŠ Vide Pregarc (obisk razreda; medsebojno druženje prvošolčki in vrtčevski otroci, stari 5-6 let; prenos potrebnih informacij strokovne službe obeh inštitucij, sodelovanja s starši…) smo se odločili za celoletna srečanja vzgojiteljic oddelkov otrok, starih 5-6 let ter učiteljic 1. in 2. razreda osnovne šole. Namen naših srečanj so medsebojne hospitacije, torej spremljanja poteka vzgojno izobraževalnega procesa v OŠ in v vrtcu. Tovrstnih izkušenj praviloma strokovni delavci nimamo, zato so še kako dobrodošle. Pri sprotnih evalvacijah si postavljamo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pomagamo si z vključitvijo elementov formativnega spremljanja otrok v vrtcu in v šoli, ki nam predstavljajo skupni imenovalec. Osredotočene smo na dnevno rutino in učni proces, izvedbo dejavnosti ter način delovanja odraslih znotraj procesa. Velik poudarek dajemo na participacijo, samostojnost otrok, dokaze, evalvacijo, medvrstniško sodelovanje in učenje ter samovrednotenje otrok in odraslih.

Sproti se usklajujemo in dogovarjamo tudi z vodstvom glede primerne ureditve učnega prostora, pripomočkov za delo in izvajanje rutine.

Naš cilj je otrokom olajšati prehod iz vrtca v šolo na način, da bodo občutili varnost za samoizražanje, podporo v odraslih ter nadgrajevali svoje znanje.

1.jpg

STROKOVNI ČLANKI

 

Pravljična in čutno ustvarjalna delavnica stika z živalmi celostno predstavi našo so-prepletenost z naravnim svetom in nas preko živali uči o srčni kulturi. Varno zavetje prijazne črede konj in oslička nudi otrokom priložnost, da doživijo pristni stik s konjem. Otroci bodo spoznali, kako jim prisluhniti, kako se obnašati med njimi, raziskovali bodo moč dotika in telesno komunikacijo, premagali svoj morebitni strah pred njimi ter se spoprijateljili s temi veličastnimi bitji in jih povabili v igro. Tematska delavnica se izvaja na ranču v Radomljah.

Tematska delavnica Vilinski konjički celostno predstavi našo so-prepletenost z naravnim svetom in otroke preko živali vzgaja v srčno kulturo. Pravljica v varnem zavetju senika otroke spomni na pravljične konje in jim preko zgodbe predstavi elemente narave in tesno povezanost in sodelovanje vseh bitji v ciklu življenja. Na našem vrtu pravljico poglobimo z umetnostjo in iz naravnih materialov ustvarimo hiške za vilinske konjičke ter jim tako odpremo vrata našega prostora in src.

Za še globljo in lastno izkušnjo se z otroki kasneje vprašamo kakšna pravljična krila ima naš Vilinski konjiček, kakšna krila bi imel jaz. Tu pustimo domišljiji krila in malim prstkom barvice, da rišejo. Seveda bomo pravljično povezali s konji in spoznali veliko skrivnost o samorogih. Otroci bodo spoznali našo čredo, risali svoje simbole na konje, da bi se bolje povezali z njimi ter preko dotika, čiščenja, igre in jahanja, doživeli pristen stik z njimi. Naš čas s konjem ni zgolj mehansko učenje jahanja, pač pa temelji na pristnem in prijaznem odnosu do konj, s stališča “konj, moj učitelj”, ki postavlja v ospredje vzpostavljanje harmonije na vseh ravneh. Pristni stik s konjem je izjemna podpora otrokom.

Pomaga pri:

 • razvijanju samozavedanja;
 • razvijanju izražanja;
 • razvijanju motoričnih sposobnosti;
 • urjenju in razvijanju izostrene ter globoke pozornosti;
 • vzpostavljanju pristnega stika;
 • razvijanju domišljije in ustvarjalnega razmišljanja;
 • utrjevanju občutka lastnega notranjega sveta.
vinil1.jpgvinil2.jpg

Kot prvi slovenski vrtec smo vključeni v inovacijski projekt ZRSŠ »Mreža šolski pes«, naš vrtčevski projekt pa smo poimenovali »Moj prijatelj ima štiri tačke«.

K nam v vrtec redno, večkrat tedensko, prihajajo terapevtski pari, ki delujejo pod okriljem dveh prostovoljnih društev in sicer:
 • Ambasadorji nasmeha
  in
 • Tačke pomagačke.
Skupaj z njimi otrokom omogočamo pristen in neposreden stik s psi različnih barv in velikosti, ki s svojo umirjenostjo in prijaznostjo razblinijo vse strahove, otroci se ob različnih dejavnostih učijo skrbi za druge, za naravo, predvsem pa empatije in medsebojnega sodelovanja ter novih znanj, vezanih na vsa kurikularna področja. Skupaj s strokovnimi delavci, katerih oddelki so vključeni v projekt, načrtujemo teme in vsebine, ki jih prednostno povežemo s skrbjo za psa. Pes namreč ni plišasta igračka in potrebuje mnogo več kot le občasno crkljanje.
Otroci nas vedno znova presenetijo s svojo dolgotrajno pozornostjo, aktivnim sodelovanjem, pristnim pristopom do psa, že osvojenim znanjem, ki ga nekateri sicer težje delijo brez prisotnosti psa.
In tako otrokom pes postane pravi prijatelj in nasmehom prijazen motivator.
Obiski terapevtskih psov z vodniki pri otrocih spodbujajo:
 • premagovanje morebitnih strahov;
 • stik z lastnim občutenjem in različnimi čustvi:
 • izražanje in komunikacijo;
 • usvajanje novih znanj iz različnih področij učenja;
 • urjenje in razvijanje izostrene ter daljše pozornosti;
 • vzpostavljanje pristnega stika s psom;
 • razvijanje domišljije in ustvarjalnega razmišljanja;
 • utrjevanje občutka doživljanja lastnega notranjega sveta.
TERAPEVTSKI PARI:

1. Društvo Ambasadorji nasmeha
danas1.jpg danas2.jpg danas3.jpg
 • KAJ in SUZANA (v vseh oddelkih)
 • MAJA in FRIGGA (v razvojnem oddelku)
 • EMA in NELLY (v izmenskem oddelku)
2. Društvo Tačke pomagačke
danas4.jpgdanas5.jpg
 
 • THOR in DUŠANKA (vsi oddelki)
 • SHADOW in MARGARET (vsi oddelki)
danas6.jpg
 • CATANA in NINA (vsi oddelki)
Terapevtske živali: ko pomagajo dotiki, smrčki, griva, tačke in zaupanje

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto