Eko vrtec

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje. Temelji na okoljskem izobraževanju, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.
Programu Ekošola smo se pridružili v šolskem letu 2012- 2013, ko nam je bila prvič podeljeno mednarodno priznanje – zelena zastava. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim vrtcem in šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Zelena zastava predstavlja vsakoletni postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. Program se v Sloveniji izvaja od leta 1996 v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
V okviru okoljske vzgoje v vrtcu razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. S spoznavanjem narave se v vrtcu otroci najpogosteje srečujejo na sprehodih, na katerih opazujejo naravo in njeno spreminjanje v vseh letnih časih, spoznavajo živali, rastline, predmete in pojave. Stik z naravo je običajni del življenja otrok vrtcu, preko katerega z odkrivanjem in raziskovanjem spoznavajo obseg, raznolikost in lepoto žive in nežive narave. Raziskovanje narave je za otroke zabavno in razburljivo in vodi do številnih vprašanj, ki jih usmerjajo v aktivno delovanje za ohranjanje okolja.
V program Ekovrtca so vključeni vsi oddelki vrtca, ki izvajajo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.
Programske vsebine temeljijo na dejavnostih zgodnjega naravoslovja, ekologije, ekološkega ozaveščanja… in se izvajajo po programskih sklopih. Aktualni sklopi so:
1. SEMENA IN VRTOVI – v vseh enotah smo uredili vrtove in visoke grede na katerih se otroci srečujejo s prvimi koraki v svet vrtnarjenja, ki temelji na opazovanju, doživljanju in spoznavanju prsti, rastlin od semena do pridelka ter uporabnosti zelenjave in sadja za zdravo prehrano.
2. Z ZEMELJKOM RAZISKUJEM TLA, RASTLINE IN ŽIVALI – otroci skozi neposredno izkušnjo oblikujejo navade, vrednote, ravnanje, odnos do narave in do vsega, kar jih obdaja. Spoznavajo naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno -raziskovalne situacije, ko so postavljeni v vlog raziskovalca ter svet okrog sebe sprejemajo z vsemi čutili. In tu je še Zemeljko, ki mlade raziskovalce skozi zgodbo popelje v raziskovanje tal rastlin, živali in človeka.
3. PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG - otroci spoznavajo različno prehrano in pridobivajo navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. Spoznavajo, kaj potrebujejo sami za ohranitev in krepitev zdravja (zdravo raznoliko prehrano, vsakodnevno gibanje..). Spoznavajo sestavine, ki so potrebne za pripravo zdravega obroka in si sami pripravijo kakšen zdrav obrok.
V okviru sklopa v vrtcu vsako leto tretji teden v novembru pripravimo Teden tradicionalne slovenske hrane v katerem otroci in starši spoznavajo slovenske tradicionalne jedi in njihovo poimenovanje. Ob tem se otroci seznanjajo kako in od kje pride hrana na njihov krožnik (obiščejo tržnico, kmetijo…) in se prvič srečajo s pomenom lokalno pridelane in predelane hrane.
Teden zaključimo s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, kateremu se pridružujemo že vse od začetka (enajsto leto) in poteka vsak tretji petek v novembru. Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Otroci v vrtcu si za ta zajtrk pripravijo posebne pogrinjke, spoznavajo pomen čebelarstva, kmetijstva in varovanja okolja. Hkrati se seznanjajo, kako pomemben je zajtrk za zdravo in uravnoteženo prehrano. Z zajtrkom otroci dobijo energijo, ki jo potrebujejo za igro in učenje preko dopoldneva.
Tretji petek v novembru je tudi dan slovenske hrane. V vrtcu se pridružujemo dnevu slovenske hrane. Z nabavo vse več lokalno pridelane hrane, podpiramo napore naših pridelovalcev - kmetov in predelovalcev hrane in izražamo spoštovanje do njihovega dela.
4. ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF – otroci obiskujejo gozd v vseh letnih časih in ga spoznavajo. Ob tem pridobivajo izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Otroci se v gozdu igrajo z naravnimi materiali, ki jih najdejo, poiščejo si gibalne izzive in jih premagujejo, gozd spoznavajo z vsemi čutili in se seznanjajo z »gozdnim bontonom«. Svoje občutke in doživetja likovno upodobijo in v okviru Ekošole sodelujejo na likovnem natečaju Gozd in biotska pestrost.
5. MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE – otroci raziskujejo in ugotavljajo od kje pride mleko na njihovo mizo. V sklopu projekta raziščejo pot mleka od kmetije do kozarca, obiščejo kmetijo, seznanjajo se z življenjem krav na kmetiji, spoznavajo transport mleka, embalažo in mlečne izdelke. Spoznavajo zakaj je pomembno, da v vrtcu pijemo lokalno pridelano mleko (ogljični odtis). Ob zaključku projekta raziskujejo jedi iz mleka in si sami pripravijo mlečni obrok.
6. ODPADKI – LOČUJEMO, ZEMLJO VARUJEMO – v okviru sklopa otroci spoznavajo različne materiale in odpadke, (ki jih ustvarimo v igralnici, v kuhinji, doma …) in ravnanje z njimi. Seznanijo se z različnimi koši za odpadke, obiščejo ekološki otok in se navajajo na pravilno ločevanje odpadkov. Z varno odpadno embalažo in materiali se igrajo in spoznavajo pomen ponovne uporabe, ko si izdelajo igračo ali drug uporabni predmet. Ob koncu šolskega leta se preizkusijo v vlogi eko detektivov, ko izvajajo kontrolo pravilnega ločevanja v koših po vrtcu.
7. AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE – potekajo v obliki vsakodnevnih gibalnih minutk, gibalnih izzivov na igriščih, organiziramo dneve pohodov, kolesarske dneve, dan tišine v naravi ipd.
8. VKLJUČEVANJE OTROK V UREJANJE OKOLICE VRTCA – otroci so vključeni v urejanje »čutnih poti« na igriščih (po katerih se poleti z veseljem sprehodijo bosi), v grabljenje listja, trave, v čistilne akcije (pometanje, čiščenje ograj…).
9. SPODBUJANJE IN OZAVEŠČANJE OTROK NA PODROČJU TRAJNE MOBILNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI- vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. Otroci se v tednu mobilnosti seznanjajo z varnim in zdravim načinom življenja, spoznavajo promet, prevozna sredstva in njihov vpliv na okolje, prehodijo pešpoti v okolici vrtca in se udeležijo kolesarskih dni. Nagovorimo tudi starše in jih povabimo k prihajanju v vrtec po pešpoteh.
V okviru ekovrtca si prizadevamo za korake po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj! Tako smo sprejeli nekaj odgovornih odločitev:
- izdelali smo opozorilne znake za ugašanje luči in zapiranje vode,
- zmanjšali smo porabo plastičnih vrečk – za potrebe kuhinje smo uvedli uporabo bio razgradljivih vrečk, starše spodbujamo k uporabi vrečk iz blaga ali že uporabljenih vrečk za mokro in umazano perilo otrok,
- plastične kozarčke, ki se uporabljajo na raznih organiziranih dogodkih smo zamenjali s papirnatimi,
- plastične kozarčke za vsakodnevno pitje otrok smo zamenjali za rostfrei skodelice,
- za čiščenje vrtca uporabljamo ekološka čistila,
- uporabljamo papirno galanterijo (papirnate brisačke, robčke …) iz recikliranih materialov,
- rojstne dneve otrok praznujemo brez okrasnih pripomočkov (klobučkov, slamic…),
- vsako leto zbiramo zamaške za Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "Vesele Nogice".
S projektom Ekovrtec kot načinom življenja se gradijo vrednote za odgovoren način bivanja na zemlji. Želimo si, da bi otroci, ki obiskujejo naš vrtec, od nas odšli z osnovnim znanjem za odgovoren odnos do narave.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto