Prehodi otrok iz vrtca v šolo z vključevanjem elementov FSO

Prehodi otrok iz vrtca v šolo z vključevanjem elementov FSO

Temeljni cilj pri prehodu otrok iz vrtca v šolo je podpora otrokom, da se v novem šolskem okolju dobro počutijo in da postopoma razvijejo veščine sobivanja med vrstniki in v novih pogojih, s podporo strokovnih delavcev. Otroci se običajno veselijo, da bodo postali prvošolčki, vendar se pogosto zgodi, da se v šoli, takoj po sprejemu, srečajo s povsem drugačno situacijo, kot so jo do sedaj poznali in soustvarjali. Srečajo se z velikostjo šole in njenih prostorov, z drugačno organizacijo in namembnostjo prostorov na šoli, s šolskim zvoncem, z drugačno organizacijo časa in razporeditvijo dejavnosti, z učnim procesom, ki ni enak vzgojno-izobraževalnemu procesu v vrtcu in še bi lahko naštevali. Pri otroku pride ob prehodu iz ene v drugo inštitucijo za novo, nepoznano situacijo, v kateri lahko sinergija učinkov vseh teh dejavnikov, povzroča otroku velik stres in nelagodje in s tem prilagoditveno stisko.
Pri zagotavljanju čim bolj mehkih in uspešnih prehodov iz vrtca v šolo za otroke in njihove starše, je potrebno zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov (otroci, starši, strokovni delavci vrtca in šole, drugi strokovnjaki), ki so soudeleženi v prehodu, torej tudi vrtca.

Že lani smo se spogledovali s temo prehodov, ko smo zaključevali razvojno nalogo, v sodelovanju z ZRSŠ, vezano na FSO v vrtcu. Elementi formativnega spremljanja otrok se nam zdijo uporabni tudi pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja v šoli.

Poleg rednih oblik sodelovanja z OŠ Vide Pregarc (obisk razreda; medsebojno druženje prvošolčki in vrtčevski otroci, stari 5-6 let; prenos potrebnih informacij strokovne službe obeh inštitucij, sodelovanja s starši…) smo se odločili za celoletna srečanja vzgojiteljic oddelkov otrok, starih 5-6 let ter učiteljic 1. in 2. razreda osnovne šole. Namen naših srečanj so medsebojne hospitacije, torej spremljanja poteka vzgojno izobraževalnega procesa v OŠ in v vrtcu. Tovrstnih izkušenj praviloma strokovni delavci nimamo, zato so še kako dobrodošle. Pri sprotnih evalvacijah si postavljamo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pomagamo si z vključitvijo elementov formativnega spremljanja otrok v vrtcu in v šoli, ki nam predstavljajo skupni imenovalec. Osredotočene smo na dnevno rutino in učni proces, izvedbo dejavnosti ter način delovanja odraslih znotraj procesa. Velik poudarek dajemo na participacijo, samostojnost otrok, dokaze, evalvacijo, medvrstniško sodelovanje in učenje ter samovrednotenje otrok in odraslih.

Sproti se usklajujemo in dogovarjamo tudi z vodstvom glede primerne ureditve učnega prostora, pripomočkov za delo in izvajanje rutine.

Naš cilj je otrokom olajšati prehod iz vrtca v šolo na način, da bodo občutili varnost za samoizražanje, podporo v odraslih ter nadgrajevali svoje znanje.

1.jpg

STROKOVNI ČLANKI

 

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto