Gozdna pedagogika

Kaj je gozdna pedagogika?

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.

Komu je gozdna pedagogika namenjena?

Z gozdno pedagogiko nagovarjamo starše, vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje in terapevte ter preko njih otroke. Namenjena in primerna je za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi potrebami, ne glede na njihov značaj, navade, zdravstvene diagnoze in težave. Današnji otroci ne preživljajo več časa v naravi in se posledično premalo gibljejo, ne poznajo domačega okolja, nimajo razvitih socialnih veščin, niso motivirani za delo, so preveč nasičeni z medijskimi vsebinami, prav tako so premalo kreativni in preveč usmerjeno razmišljajo. Vsak otrok bo v gozdu zase našel tisto, kar mu bo ustrezalo. Pri tem upoštevamo razvojne lastnosti otrok, njihovo sposobnost sklepanja in ohranjanja pozornosti ter razlike med spoloma.

Zakaj z malčki v gozd?

Vzgojiteljem narekuje delo s predšolskimi otroki kurikul za vrtce. Ob obilici ciljev, ki jih poskušate doseči, včasih pozabljate, da so dejavnosti za naše malčke preveč usmerjene. Premalo je spontane igre, ki je za razvoj predšolskega otroka izjemno pomembna. Umetno oblikovana igrišča, kjer je vse predvidljivo in varno, ne morejo zamenjati narave. Na Danskem skorajda ne poznajo motnje pozornosti in koncentracije (ADHD), motnje pozornosti (ADD) in otrok z učnimi težavami. Zakaj? Ker več kot polovica otrok obiskuje gozdne vrtce, kjer plezajo, se gibljejo na neravnem terenu, skačejo … Njihov ravnotežni sistem, ki je odgovoren za naštete motnje, je pri njih veliko boljše razvit. Gozd prinaša za malčke številne prednosti: več zdravja, boljši razvoj motoričnih sposobnosti, naravna sončna svetloba, svež zrak, igra, izboljšana komunikacija in sodelovanje pozitivno vplivajo na samozavest in samozaupanje otrok. Otroci postanejo dobrovoljni.

Učinki gozdne pedagogike

Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren omogoča naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na zdravje otrok. Otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo. Otroci razvijajo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in varujejo.

Vrtec Zelena jama se je projektu Gozdna pedagogika pridružil v letošnjem šolskem letu. Kaj so si zadali oddelki, ki bodo otroke redno spremljali v gozd:

Oddelek otrok, starosti 5 – 6 let
Vzgojiteljica Andreja Kramar Klešnik
Vzgojitelj – pomočnik vzgojiteljice Klemen Krašovec

Čeprav je vrtec umeščen v mestno okolje, poskušamo otrokom dnevno, v vseh letnih časih in tudi različnih vremenskih razmerah, omogočiti dovolj stika z naravnim okoljem, oz. bivanja v naravi. Igrišče, ki je prvo takšno zatočišče, ponuja otrokom dosti prostora in možnosti za igro z naravnim materialom, ki ga najdejo. Otroci že zmorejo daljše sprehode v okolico, v park Kodeljevo, na travnike Šmartinskega parka, Štepanjskega naselja, Fužin, na Golovec, Ljubljanski grad. Jeseni so bili 3 dni na taboru v kampu Menina, obiskali so Polhov doživljajski park in so v pričakovanju letovanja na morju. Na prostem so pogoste tudi vadbene gibalne ure. Skrbijo za lasten zelenjavni vrtiček in urejajo igrišče (pometamo, grabimo, pobiramo storže, listje, pesek, zemljo…).

Otroci si znajo sami poiskati sredstva za igro, del tega tudi prenesti v notranji prostor. Na ta način bogatijo svojo domišljijo in ustvarjalnost, ki jo tudi sicer zelo spodbujajo. Vključeni so v načrtovanje, izvedbo dejavnosti in v samo vrednotenje. Ves čas imajo možnost svoje znanje in izkušnje preverjati in nadgraditi. Posebno pozornost posvečajo medsebojni pomoči, sodelovanju, medvrstniškemu učenju in seveda spodbudnemu učnemu okolju, ki otroke napeljuje, da so kar najbolj aktivni in vpeti v proces. Otrokom poskušajo približati naravo tudi skozi senzoriko, prebuditi njihove čute, da bi znali videti lepoto narave, njene barve, se je spoštljivo dotikali, jo znali vonjati, poslušati, občutiti mir, tišino, glasove v naravi, se za trenutek ustaviti.

V prihodnje nameravamo podrobneje spoznati prav gozd, ki bo (zaradi starosti otrok in njihove fizične zmogljivosti) lažje dosegljiv. Otroci imajo gozd radi, predstavlja jim izziv. Pogosto ga povezujejo z živalmi. Premagovanje ovir, ki jih zmorejo (vzpon, sestop, prestopanje korenin, hoja po podrtih deblih, preko potoka…) jim da občutek, da so uspešni, kar dobro vpliva na njihovo samopodobo in upajo, posledično tudi na njihov bodoči način življenja.

Zapisala: Andreja K. Klešnik, vzgojiteljica

Oddelek otrok starih 4 – 5 let
Vzgojiteljica Aleksandra Pečaver
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Maja Stanojevič

S pomočnico se strinjava, da bova otrokom poskušali čimbolj približati naravo, da jo začutijo z vsemi čutili, opazujejo spremembe, ki se nenehno dogajajo z njo, predvsem pa, da jim čim bolj privzgojiva spoštljiv odnos do nje. Zato smo že jeseni, ko sva prevzeli skupino pričeli z daljšimi sprehodi ( 1x tedensko), ki pa so bili ob reki Ljubljanici do bližnjih travnikov, saj nam je bilo do najbližjega gozda še predaleč. Na sprehodih smo opazovali drevesa, poslušali ptičje petje, videli labode in račke z mladički in na obrazih otrok je bilo veselje in smeh. V igralnico smo jeseni prinašali jesenske plodove, se z njimi igrali in ustvarjali, predvsem pa spoznali kako se imenujejo, kakšne barve so, katere živali jih jedo in podobno. Za opazovanje dreves v vseh letnih časih imamo idealno priložnost prav pred igralnico, kjer raste bor, na igrišču pa rastejo tudi druga drevesa, ki smo jih lahko zelo podrobno opazovali kako se spreminjajo in jih opisovali. Spomladi smo pričeli z obdelovanjem svojega dela vrtička, posejali in posadili smo zelenjavo in rože, za katere bomo skrbeli. Tudi v igralnici smo posadili vsak svoj fižolček, ga zalivali in opazovali in ko je bil dovolj velik, so ga otroci odnesli domov. V mesecu juniju načrtujemo obisk Arboretuma Volčji potok, jeseni pa 3- dnevni tabor v Logarski dolini. V prihodnjem šolskem letu se bomo angažirali še bolj intenzivno, otroci bodo starejši in bol vzdržljivi, vsaj 1x tedensko bomo šli do Golovca in se več zadrževali v gozdu, predvsem pa čim več časa preživeli v naravi.

Zapisala: Aleksandra Pečaver, vzgojiteljica

Oddelek otrok, starosti 5-6 let
Vzgojiteljica Bernarda Keber
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Ana Škerbec

V enoti Vrba na Fužinah smo obkroženi s parki in travniki, ki jih vsakodnevno obiskujemo. Tudi Golovec je za otroke starejše od treh let že dostopen. Otroci uživajo v opazovanju živali, travniškega cvetja, v nabiranju gozdnih plodov... Gibanje na teh površinah je dovolj varno, da lahko svobodno tekajo naokrog in se ni potrebno ves čas držati za roke. Letos smo gozd obiskali v vseh letnih časih in opazovali spremembe. Uživajo, če si iz naravnega materiala v gozdu naredimo poligon, na katerem se urijo v različnih gibalnih aktivnostih. Še raje pa se igrajo s palicami, manjšimi debli, storži, listi, kamenčki, iz katerih si gradijo hiške, jih razvrščajo po različnih značilnostih, »kurijo ogenj«... Spomladi smo obiskali večjo mlako v bližini in tam prisluhnili pravemu žabjemu koncertu. Iz materiala, ki smo ga nabrali v gozdu, smo si pred sobo izdelali okrasni vrtiček, na katerem se radi igramo. Vsakič dodajamo nove naravne materiale, ki jih naberemo in si na ta način popestrimo igro.

Zapisala: Bernarda Keber, vzgojiteljica


22.jpg
33.jpg

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto