Vzgojiteljice za zgodnjo obravnavo

 • Dodatna strokovna pomoč

Vrtec lahko otrokom, ki potrebujejo dodatne spodbude v razvoju, nudi dodatno strokovno pomoč. Pomoč se zagotavlja v obsegu 1 do 2 ur tedensko, izvaja pa se lahko v oddelku, v manjših skupinah in/ali individualno.

Dodatna strokovna pomoč in z njo povezane prilagoditve v oddelku se zagotavljajo na podlagi priporočila strokovnjakov v zdravstvu. V zgodnjo obravnavo so zajeti otroci z razvojnimi zaostanki, s primanjkljaji, ovirami in/ali motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajno bolni otroci kot tudi otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje. Pravna podlaga za to pomoč je Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (UL, št. 41/17). Otroka pregledajo strokovnjaki v Centru za zgodnjo obravnavo kot so logoped, psiholog, specialni pedagog in razvojni zdravnik. Na pregled so otroci napoteni na podlagi opažanj pediatra, lahko pa starše usmeri tja tudi vrtec. Po končanih pregledih omenjeni strokovnjaki pripravijo Zapisnik multidisciplinarnega tima. Ugotovitve predstavijo tako staršem kot vrtcu, kamor je vključen otrok.

Otroci, ki jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč, so vključeni v redne oddelke vrtca. Poleg dodatne strokovne pomoči se glede na potrebe otroka zagotavlja prilagojeno izvajanje programa. Otroku je lahko dodeljen tudi spremljevalec (stalni ali začasni) ali pa ima oddelek znižan normativ otrok, odvisno od razvojnih posebnosti otroka.

 • Kdo izvaja dodatno strokovno pomoč?

Vzgojiteljice za zgodnjo obravnavo so zaposlene v matičnem vrtcu, delujejo pa v okviru ljubljanske mobilne specialno pedagoške službe in lahko po potrebi izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi v drugih vrtcih. Če ima otrok specifične potrebe, se povezujejo tudi s strokovnjaki iz zunanjih ustanov kot so logopedi, surdo in tiflo pedagogi (npr. Zavod za gluhe in naglušne).

Vzgojiteljice za zgodnjo obravnavo, zaposlene v vrtcu Zelena jama:

 • Karmen France Pavlin, mag. prof. inkluzivne pedagogike
  e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Maruša Jenič, univ. dipl. pedagoginja
  e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Mojca Molek, prof. spec. in reh. pedagogike
  e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Kako se izvaja dodatna strokovna pomoč?

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu (svetovalna delavka, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ter vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo) oblikuje Individualni načrt pomoči otroku, pri katerem sodelujejo tudi starši. V njem se opredeli otrokovo funkcioniranje, njegova močna in šibka področja, določijo cilji obravnave ter strategije za doseganje teh ciljev in prilagoditve pri izvajanju programa.

Vzgojiteljica, ki otroku nudi dodatno strokovno pomoč, z ustreznim pristopom spodbuja otrokov razvoj. Delo temelji na ugotavljanju in negovanju otrokovih močnih področij ter podpori tistih področij, kjer se pojavljajo težave. Otroka za sodelovanje motivira ter mu pripravlja dejavnosti, pri katerih skozi igro usvaja nove spretnosti in razvija svoje sposobnosti. Pri tem intenzivno sodeluje z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter jima nudi strokovno podporo pri zagotavljanju pogojev za boljšo vključenost otroka v oddelek ter njegov napredek.

 • Kaj lahko storite, če ste kot starši zaskrbljeni za otrokov razvoj?

Če pri vašem otroku opazite odstopanja v razvoju ali menite, da bi vaš otrok v oddelku potreboval določene prilagoditve, se o tem pogovorite z vzgojiteljico ali pa se obrnite na svetovalno službo. Zgodnja obravnava lahko z ustreznim in predvsem pravočasnim pristopom marsikatere razvojne primanjkljaje odpravi ali omili; v primeru, da težave niso premagljive, je usmerjena v to, da se otroka nauči, kako čim bolje živeti z njimi. Če otrokove razvojne težave niso ustrezno in pravočasno obravnavane, lahko ovirajo razvoj tudi na drugih področjih in vplivajo na pojav novih težav.

 • Prehod iz vrtca v šolo

Dodatna strokovna pomoč otrokom pripada najdlje do prehoda v osnovno šolo. Če se izkaže, da zaradi njegovega napredka pomoč ni več potrebna, se izvajanje lahko prekine tudi že prej ali pa se zmanjša obseg ur pomoči.

Ob prehodu otroka v šolo staršem v okviru strokovne skupine svetujemo glede izbire najprimernejšega osnovnošolskega programa in tudi glede potreb po nadaljevanju dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli. Prav tako staršem pomagamo z vsemi navodili za izvedbo postopka in dokumentacije.

 • Oddelek prilagojenega programa

Vrtec Zelena jama ima v eni od svojih enot tudi oddelek prilagojenega programa (enota Vejica). To je prilagojeni program za predšolske otroke, kjer delo poteka v majhni skupini do 6 otrok. Vanj so vključeni otroci, ki zaradi svojih razvojnih značilnosti in primanjkljajev potrebujejo intenzivnejšo nego in prilagoditve.


pegdagoginje1.jpg

Slika 1: Primer dejavnosti - igra 'trgovina', pri kateri otrok krepi količinske predstave.

pegdagoginje2.jpg

Slika 2: Primer dejavnosti - igra z namiznim peskovnikom, pri kateri lahko otrok krepi besedišče, fino motoriko, količinske predstave.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto