NTC učenje

Od leta 2015 v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem uvajamo elemente pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov vrtca. Začeli smo s spodbudami NTC dejavnosti prvega sklopa za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v vseh oddelkih vrtca.

V predšolskem obdobju je stopnja povezovanja in število nevronskih povezav neprimerno večja kot po sedmem letu. V možganih se odvija boj za prevlado med nevroni, ustvarjajo se nove povezave med aktivnimi nevroni. Razvijajo se pomembni centri v možganih, oblikuje se celotna mreža novih poti, neaktivni nevroni odmrejo in neaktivne poti se izbrišejo. Ker se ustvarjanje nevronskih povezav dogaja predvsem v vrtcu, v predšolski dobi, je takrat čas za ukvarjanje z vprašanjem ali bo otrok dosegel svoje biološke potenciale ali ne.

Pristop NTC je program aktivnosti, namenjen spodbujanju razvoja gibalnih in kognitivnih sposobnosti pri predšolskih in šolskih otrocih, ključno vlogo pa imajo starši in učitelji. Temelji na raziskavah na področju nevroznanosti in pedagogike. Cilj programa je razviti funkcionalno znanje in ustvarjalnost. V skladu s temeljno predpostavko metodologije NTC ima gibalni razvoj ključno vlogo pri kognitivnem razvoju otroka, nekateri problemi (kot so motnje učenja, problemi koncentracije in pomanjkanje pozornosti) pa so lahko prav posledica neustreznega motoričnega razvoja in sodobnega življenjskega sloga. Druga predpostavka programa NTC pravi, da je zgodnje otroštvo najpomembnejše obdobje za razvoj možganov, zato je izvajanje programa odvisno od razvoja motoričnih sposobnosti in spodbujanja telesne dejavnosti pri predšolskih otrocih.

Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program odlično dopolnjuje razvojno psihološko izhodišče učnega načrta za vrtce in osnovne šole ter ga obogati s predlogi specifičnih motoričnih in miselnih iger. Igre so oblikovane tako, da smiselno povezujejo otrokove vsakodnevne izkušnje in se zlahka vključujejo v programe vrtcev in šol. Program je namenjen celotni populaciji predšolskih in šolskih otrok, z namenom prepoznavanja njihovih posebnosti in spodbujanju njihovih sposobnosti.

Pomen učenja po NTC metodi za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju smo potrdili z raziskavo, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za šport v letu 2018.
Povezava do magistrskega dela Vpliv NTC metode učenja na gibalne sposobnosti otrok v vrtcu https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106882&lang=slv.

Zloženka za starše o raziskavi in z idejami preizkušenih iger po pristopu NTC učenje z otrokom ali otroki v domačem okolju.


Od leta 2018 smo se posvetili uvajanju NTC dejavnosti za spodbujanje miselnega razvoja otrok, in sicer s spodbudami asociativnega in funkcionalnega mišljenja v oddelkih drugega starostnega obdobja, v povezavi s spodbudami gibalnega razvoja.

Predstavitev Uvajanje 2. in 3. sklopa NTC dejavnosti v izvedbeni kurikul oddelkov drugega starostnega obdobja.


Drugo leto potekajo v Vrtcu Zelena jama , enoti Zelena jama, NTC delavnice kot dodatna dejavnost preko NTC centra. Izvajata jih strokovni delavki Aleksandra Miklič in Petra Geiger. Namenjene so otrokom od 4 do 6 let. Več informacij o NTC delavnicah.

Predavateljica Tanja Podgornik, avtorica knjige Tu ga ni, le kje tiči? v soavtorstvu z dr. Rankom Rajovićem, nam je ob predstavitvi knjige in izobraževanju za strokovne delavce o NTC učenju podarila pesmico o Vrtcu Zelena jama.

Pesmico je napisala s pomočjo informacij in besednih zvez iz spletne strani vrtca.

Vrtec Zelena jama

Vse znanje tega sveta
čarobna Zelena jama ima.
En park je tu, drugi tam,
v tej jami nikoli nisi sam.

Na Fužinah je posebna Vrba doma,
po paviljonu na igrišču ime ima.
Tam so še peskovniki, majhni vrtički,
čutna pot in skrivnostni kotički.

Blizu Vrbe se Vejica nahaja,
tja najstarejša družba otrok zahaja.
Svoje okolje že dobro poznajo,
na izlete in sprehode se radi podajo.

Zmajček rad za gibanje poskrbi,
tu navdušeno raziskujejo vsi.
Po igrišču se veselo podijo,
hodnike v gledališče spremenijo.

Najmlajša od vseh je Zmajčica,
to je Zmajčkova sestrica.
Rada se družita in skupaj igrata,
veliko dobre volje imata.

Jaz pa vsem skupaj želim iz srca
še veliko uspehov in ustvarjalnega duha.
Uživajte drug z drugim in se veselite,
čim več lepih spominov v škrlatno skrinjico položite.

Za otroke in kolektiv Vrtca Zelena jama
Tanja Podgornik
Vir: spletna stran Vrtca Zelena jama , 8. 10. 2022

 NTC dejavnosti v skupini Metulji 5-6 LET  
 NTC dejavnosti v enoti Vrba (skupine 2-3 let)  
 NTC dejavnosti v Izmeničnem odd. Kaja U  
 NTC dejavnosti v razvojnem odd Sara K  
 NTC dejavnosti v skupini (2-3 leta) Katja S  
 NTC dejavnosti v skupini (2-4 let ) Petra P  
 NTC dejavnosti v skupini 2-3 leta) Sandra M  
 NTC dejavnosti v skupini 4-6 let Andreja K. K  
 NTC dejavnosti v skupini Anite in Saše (5-6 let)  
 NTC dejavnosti v skupini Metulji (4-5 let)-Nejca Z  
 NTC dejavnosti v skupini Sončnice (1-2 leti)-Sandra M  
 NTC dejavnosti v skupini Volkci (3-6 let)-Andreja K. K  
 NTC dejavnosti v skupini Čebelice (4-5 let)-Anita N. V  

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto