NTC učenje

Od leta 2015 v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem uvajamo elemente pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov vrtca. Začeli smo s spodbudami NTC dejavnosti prvega sklopa za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v vseh oddelkih vrtca.

V predšolskem obdobju je stopnja povezovanja in število nevronskih povezav neprimerno večja kot po sedmem letu. V možganih se odvija boj za prevlado med nevroni, ustvarjajo se nove povezave med aktivnimi nevroni. Razvijajo se pomembni centri v možganih, oblikuje se celotna mreža novih poti, neaktivni nevroni odmrejo in neaktivne poti se izbrišejo. Ker se ustvarjanje nevronskih povezav dogaja predvsem v vrtcu, v predšolski dobi, je takrat čas za ukvarjanje z vprašanjem ali bo otrok dosegel svoje biološke potenciale ali ne.

Pristop NTC je program aktivnosti, namenjen spodbujanju razvoja gibalnih in kognitivnih sposobnosti pri predšolskih in šolskih otrocih, ključno vlogo pa imajo starši in učitelji. Temelji na raziskavah na področju nevroznanosti in pedagogike. Cilj programa je razviti funkcionalno znanje in ustvarjalnost. V skladu s temeljno predpostavko metodologije NTC ima gibalni razvoj ključno vlogo pri kognitivnem razvoju otroka, nekateri problemi (kot so motnje učenja, problemi koncentracije in pomanjkanje pozornosti) pa so lahko prav posledica neustreznega motoričnega razvoja in sodobnega življenjskega sloga. Druga predpostavka programa NTC pravi, da je zgodnje otroštvo najpomembnejše obdobje za razvoj možganov, zato je izvajanje programa odvisno od razvoja motoričnih sposobnosti in spodbujanja telesne dejavnosti pri predšolskih otrocih.

Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program odlično dopolnjuje razvojno psihološko izhodišče učnega načrta za vrtce in osnovne šole ter ga obogati s predlogi specifičnih motoričnih in miselnih iger. Igre so oblikovane tako, da smiselno povezujejo otrokove vsakodnevne izkušnje in se zlahka vključujejo v programe vrtcev in šol. Program je namenjen celotni populaciji predšolskih in šolskih otrok, z namenom prepoznavanja njihovih posebnosti in spodbujanju njihovih sposobnosti.

Pomen učenja po NTC metodi za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju smo potrdili z raziskavo, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Fakulteto za šport v letu 2018.
Povezava do magistrskega dela Vpliv NTC metode učenja na gibalne sposobnosti otrok v vrtcu https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106882&lang=slv.

Zloženka za starše o raziskavi in z idejami preizkušenih iger po pristopu NTC učenje z otrokom ali otroki v domačem okolju.


Od leta 2018 smo se posvetili uvajanju NTC dejavnosti za spodbujanje miselnega razvoja otrok, in sicer s spodbudami asociativnega in funkcionalnega mišljenja v oddelkih drugega starostnega obdobja, v povezavi s spodbudami gibalnega razvoja.

Predstavitev Uvajanje 2. in 3. sklopa NTC dejavnosti v izvedbeni kurikul oddelkov drugega starostnega obdobja. ntc dejavnosti_Mavrice_5-6 let_ Sandra M  
 NTC dejavnosti_Čebelice 3-4 let_Anita N. Valant  
 ntc dejavnosti_Metulji 3-6 let_Ana A  
 NTC dejavnosti_razvojni oddelek_Sara K  
 NTC dejavnosti_Srčki- 3-4 let_Erika E  

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto