Letni delovni načrt

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21. čl. Zakona o vrtcih Ur.l. RS št. 12, 29.2.1996, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur.l. RS št. 41, 11.7.1997) in je strokovna in vsebinska podlaga LDN enot in LDN vzgojiteljic v oddelkih.


Z LDN določamo: obratovalni čas vrtca; organizacijo dnevnega varstva otrok; programe vrtca; razporeditev otrok v oddelke; delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu; sodelovanje s starši; sodelovanje z izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami; mentorstvo pripravnikom; aktivnosti, s katerimi se vrtec vključuje v okolje; sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok; program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca; program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.

     
Analiza LDN 2022-2023  
LDN Vrtca Zelena jama  

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto