Varno s soncem

Čas trajanja: od druge polovice maja do septembra

Osnovni namen omenjenega projekta je, da otroke in preko njih tudi njihove starše seznanimo s pomenom pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov ter otroke naučimo in jih spodbujamo k upoštevanju pravilnega samozaščitnega ravnanja. Starše s projektom seznanimo na uvodnih roditeljskih sestankih, na začetku poletja pa še z obvestili o zaščitnih sredstvih, ki so potrebna za varno bivanje na igrišču. Na vidno mesto izobesimo plakate s slikovnimi priporočili ter starše pozovemo, da svoje otroke že zjutraj namažejo ter pripravili ustrezno pokrivalo. V program so vključeni vsi strokovni delavci vrtca Zelena jama. Otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro postopno usvajajo zadane cilje.

CILJI:

 • Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi.
 • Otrok odkriva in spoznava vremenske pogoje in pojave.
 • Otrok odkriva in spoznava pojav sonca in si oblikuje primerno predstavo o njem.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov, svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic.
 • Otrok se seznanja s pomenom pravilne zaščite pred sončnimi žarki.
 • Otroci se seznanjajo z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna oblačila, pokrivala, zaščitna krema, …).
 • Otroke se spodbuja k pravilni in dosledni uporabi zaščitnih sredstev in izvajanju aktivnosti za zaščito pred sončnimi žarki.
 • Otrok aktivno sodeluje pri vsakodnevnih dejavnostih zaščite.
 • Otrok se nauči sam poiskati senco v naravi. Otrok se navadi, da zaužije dovolj tekočine (voda).
 • Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
varno_s_soncem1.jpg
 

DEJAVNOSTI:

JEZIK:

 • Pogovor o soncu, koži in zaščiti s pomočjo različnih knjig in drugih didaktičnih sredstev.
 • Prebiranje zgodb povezanih s poletjem, morjem, soncem, počitnicami v revijah in knjigah za otroke ter pogovor o vsebini in na kakšen način se otroci na morju zaščitijo pred soncem.
 • Prebiranje pesmi o soncu iz različnih knjig za otroke.
 • Deklamacije, uganke … .
 • Knjižni kotiček: umetnostna in neumetnostna besedila (zgodbe, pesmice, priročniki, enciklopedije o vremenu, letnih časih…).
 • Poletje v risanih serijah.

NARAVA:

 • Opazovanje dolžine sence našega telesa in temu primerno pravočasen umik v senco.
 • Opazovanje in merjenje sence na prostem; izdelava senčne ure.
 • Izvajanje poskusa prosojnosti oblačil s svetilko: skozi tkanine različnih materialov in barv se sveti s svetilko in opazuje, skozi katere tkanine svetloba prehaja in so zato manj primerne za zaščito pred soncem.
 • Skrb za eko vrt – ugotavljanje vpliva sonca na rast rastlin.
 • Zaščita pred sončnimi žarki (pogovor, osveščanje ob zgodbi, npr. Senčna ura).
 • Sončni zahod, vzhod … ( pogovor, opazovanje).
 • Pogovori o zdravju in zaščiti pred škodljivimi vplivi sonca.
 • Izdelava vremenskega koledarja in spremljanje sončnih dni.
 • Igre z vodo (pretakanje, prelivanje, brizganje) in kopanje.

DRUŽBA:

 • Družabne igre, npr. Sonček (knjiga – Otroške in družinske igre).
 • Socialna igra »Ugani kaj je v vreči«: otrokom v vrečo pripravimo najrazličnejše predmete, ki imajo ali nimajo povezave z zaščito pred soncem. Otroci iščejo vsiljivce in s tem nastane veliko možnosti za pogovor, kaj nam nudi zaščito pred soncem in kaj ne.
 • Socialna igra »Lovljenje sence«: igra se izvaja na zunanjem asfaltnem igrišču v zgodnjem dopoldanskem času. Poleg socialnega in gibalnega aspekta igre, daje tudi iztočnico za pogovor o dolžini in pravilu zadrževanja v senci.

GIBANJE:

 • Bivanje na prostem - sprehodi, igrišče z igrali, peskovnik, terasa, asfaltna ploščad, travnik, kotički pod drevesom… v zgodnjih dopoldanskih urah.
 • Aktivno igrišče, aktivni sprehodi. Ob izvajanih dejavnostih ves čas didaktični pogovor o primerni zaščiti, pomenu nadomeščanja tekočin, trajanju dejavnosti, pomembnosti ure in kdaj se vrniti v vrtec.
 • Jutranje razgibavanje ob tematsko izbrani glasbi Dobro jutro sonce.
 • Opazovanje senc, ki so nastale na igrišču in igranje gibalne igre POHODI MOJO SENCO. Otroci skušajo pohoditi senco svojim vrstnikom. Igra je zelo zabavna, hkrati otroci poimenujejo dele telesa, kar ustvarja še več gibanja. Na vsak način namreč želijo skočiti komu na glavo (senco) in so praviloma neutrudni, če jim spodleti, ko se vrstnik uspešno skloni ali odskoči.
 • Umirjanje ob klasični glasbi in ob posnetkih zvokov iz narave, (Štirje letni časi
 • poletje, Jutranja zarja, zvoki morja, nevihte…).
 • Opazovanje in merjenje svoje sence na prostem.

UMETNOST:

 • Oblikovanje kotička »Plaža«; oprema kotička s sredstvi za zaščito pred soncem (sončna očala, krema za zaščito pred soncem, različna pokrivala in oblačila). Otroci v igri vlog prenašajo usvojeno znanje in skozi igro kažejo, kako skrbijo za dojenčke v kotičku in jih zaščitijo pred soncem.
 • Izdelovanje in poslikava legionarskih kap iz papirja – vsak otrok izdela svojo, izdelajo lahko tudi legionarske kape za dojenčke v kotičku »Plaža«.
 • Petje in uprizarjanje ob že znanih pesmih o poletju, (Sijaj, sijaj sončece; Sonce se smeje; Barčica po morju plava…).
 • Seznanitev z novimi pesmicami povezanimi s soncem, morjem, poletjem.
 • Likovno ustvarjanje z različnimi tehnikami v senci na prostem »Pod senčnikom« tematsko povezano z vremenski pojavi (trganka, tiskanje, slikanje), soncem (slikanje s kredami in ogljem) za slikarsko razstavo ob koncu izvajanja programa.
 • Poslušanje pesmi povezanimi s soncem, morjem, poletjem itd. s pomočjo avdiovizualnih sredstev.
 • Likovno ustvarjanje z različnimi tehnikami (akvarel, plastelin, slano testo, tempera barvice…) na temo poletja.

MATEMATIKA:

 • Reševanje različnih delovnih listov na temo zaščite pred soncem (obkroževanje predmetov in pojavov, ki nam nudijo zaščito pred soncem; pobarvanke s predmeti, ki nudijo zaščito pred soncem).
 • Vremenski koledar (vsakodnevno beleženje in označevanje vremena).
 • Seznanitev z vremenskimi simboli.
 • Spoznavanje časovnih terminov: zgodaj, pozno, zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer, …
 • Opazovanje in merjenje svoje sence na prostem.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto